Samarbejdspartnere

TØF - Transportøkonomisk Forening - er en uafhængig forening, der på tværs af transport-formerne er et fagligt forum - hvor viden, erfaringer og ledelsesmæssige kompetencer udveksles og formidles inden for transportpolitik, logistik og værdikæder, transportteknik, -økonomi, -forskning og -uddannelse.

TØF har siden stiftelsen i 1969 opnået en central placering som debatforum og dagsordensætter af en kvalificeret debat inden for transportens univers.

Sverige er frontløber når kommer til at omdanne statsbanerne til effektive forretningsorienterede enheder, med fokus på at møde kundernes krav og konkurrere med andre transportformer. Denne process har bidraget til udviklingen af stærke markedsorienterede svenske leverandører af produkter og services inden for banesektoren. I dette miljø har førende svenske firmaer inden for hele banesektoren grundlagt SWERIG – Swedish Rail Industry Group. SWERIG er en organisation der har fokus på at initiere, koordinere og administrere fælles markedsføringsaktiviteter for gruppen på udvalgte eksportmarkeder.

NJS, Forum for Nordisk Jernbanesamarbejde, er et netværk af enkeltpersoner og organisationer med professionel tilknytning til jernbanesektoren i norden. Formålet er at udvikle de faglige kompetencer og kundskaber og fremme et aktivt netværk indenfor de nordiske lande. NJS afholder ”gå hjem møder” om aktuelle emner og udgiver NJT, Nordens ledende jernbanetidsskrift. Se også www.njsforum.com.

Innovationsnetværk Femern Bælt - er et samarbejde mellem fire nationale innovationsnetværk, Service Platform hos Tænketanken DEA, InnoBYG hos Teknologisk Institut, CLEAN og TINV hos Maritime Development Center. Netværket er finansieret af Region Sjælland og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, og arbejder for at byggeriet at den faste Femern Bælt forbindelse fører til varig innovation, beskæftigelse og vækst i danske virksomheder.

IDA Rail er en underafdeling af IDA, hvis formål er at bidrage til øget forståelse for og styrkelse af jernbanesektoren og dens rolle som alment respekteret, effektiv og væsentlig national og international samfærdselsfunktion, herunder:

  • at formidle aktuel, saglig og faktuel information af betydning for jernbanesektoren og dens fremtidige udvikling gennem møder, symposier, ekskursioner og publikationer
  • at bidrage til den offentlige debat samt at være debatforum for udveksling af synspunkter og erfaringer vedrørende jernbanesektoren og dens rolle i samfundet
  • at formidle samarbejde mellem personer, virksomheder og offentlige instanser som har tilknytning til jernbanesektoren
  • at udbygge det ingeniørfaglige vidensniveau på jernbaneområdet.

DI Transport er et branchefællesskab i DI, der arbejder for de bedste rammevilkår for transporterhvervene. Medlemskredsen består af godt 3000 virksomheder, der arbejder indenfor godstransport, logistik, luftfart, persontransport (bus, jernbane, taxa) og havnerelaterede aktiviteter. DI Transport har fokus på transportens rolle som forudsætning for mobilitet og tilgængelighed i den globaliserede verden.